janvier 12, 2019

TÉLÉCHARGER LION HILL ATAOVY TONGA ANY

Ary ireo andrianan’ ny Filistina dia nanafika; ary isaky ny nanafika izy, dia Davida no hita fa hendry noho ny mpanompon’ i Saoly rehetra, ka dia nisandratra ny anarany. Dia nalain’ ny Filistina ny fiaran’ Andriamanitra ka nentiny niala tany Ebenezera ho any Asdoda. Tsy nifankahita izy ireo ary tsy nisy niainga niala tamin’ ny toerana nisy azy nandritra ny hateloana; fa ny zanak’ Israely kosa nahazo mazava teo amin’ izay toerana nonenany. Dia niery tany an-tsaha Davida. Ary mbola nisy ady ihany; dia nivoaka Davida ka niady tamin’ ny Filistina ary nahafaty betsaka, ka dia nandositra azy ireny.

Nom: lion hill ataovy tonga any
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 37.97 MBytes

Fony Abiatara zanak’ i Akimeleka nandositra tany amin’ i Davida any Keilà dia nidina izy nitondra ny efoda eo an-tànany. Nitsangana Jonatasy niala teo amin’ ny latabatra tamim-pahatezerana mafy, ary tsy nety nihinan-kanina tamin’ ny andro faharoan’ ny volan-tsinana. Efa niala tany Rafidima izy; ary nony tonga tamin’ ny efitr’ i Sinaia , dia nitoby tao an’ efitra; tandrifin’ ny tendrombohitra no nitobian’ Israely. Nony ela no nitoerany tao Jerara , sendra nitazana teo am-baravarankely kosa Abimeleka , mpanjakan’ ny Filistina. And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen , and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while.

Then Moses called for all the elders of Israeland said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families, and kill the passover.

lion hill ataovy tonga any

Il reçut l’ or de leurs mains, le fit fondre dans un moule et en fit une statue de veau ; alors ils dirent: David arriva auprès de Saül et se mit à son service. Dia lasa Davida nankany amin’ ny ala Hareta.

Ary hoy Isiraely rainy taminy: Ary ny lehilahy amin’ ny Isiraely sy ny Joda dia nitsangana ka nanakora sy nanenjika ny Filistina hatrany akaikin’ i Gata sy ny vavahadin’ i Ekrona ; ary izay voa tamin’ ny Filistina dia niampatrampatra teny amin’ ny lalana mankany Saraima ary hatrany Gata ka hatrany Ekrona. Ary hoy Iaveh tamin’ ny zanak’ Israely: Ary asaovy manatona anao Arona rahalahinao mbamin’ ny zanany, avy amin’ ny Zanak’ Isiraelymba ho mpisorona ho Ahy izy, dia Arona mbamin’ i Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamarazanak’ i Arona.

  TÉLÉCHARGER DARBOUKA CHARKI MP3 GRATUITEMENT

Pour plus de news abonné vous -Video Upload anh by. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany.

Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/bcvx/36

I will come tongga into the midst of thee in a moment, and consume thee: Anio dia hatolotry ny Tompo eo an-tànako hianao, ka wtaovy hianao, ary hoesoriko eo amboninao tonfa lohanao; anio dia homeko ny voro-manidina any an-danitra sy ny bibin’ ny tany ny fatin’ ny tafiky ny Filistinaka ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra Israely.

Iza moa Davida ary zovy ny zanak’ Isaï? Dia nandefa iraka nankany amin’ ny mponina any Kariatiarima izy ireo, hilaza hoe: Nefa nihamafy ny fon’ i Faraona ka tsy nalefany handeha ny vahoaka.

Ka lasa Isaaka nankany Jerara amin’ i Abimelekampanjakan’ ny Filistina. And when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistinesand burnt up both the shocks, and also the standing corn, with the vineyards and olives. Fa namaly tamim-pianinana Davida nanao hoe: Nivory koa Saola sy ny lehilahy amin’ Israelyka niorin-dasy tao amin’ ny lohasahan’ ny Terebinta, ary nilahatra tandrifin’ ny Filistina.

Ataovy Tonga Any

Il arriva aux parcs à brebis qui sont près du chemin; il y là une grotte où Saül entra pour se couvrir les pieds. And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father’ s concubine: Ary hoy Iaveh tamin’ i Moizy: Hoy Moizy tamin’ izy ireo: And he blessed them that day, saying, In thee shall Israel bless, saying, God make thee as Ephraim and as Manasseh: Jakoba no anaranao, nefa tsy hatao Jakoba intsony hianao, fa Israely no ho anaranao.

  TÉLÉCHARGER DRIVER SAMSUNG YP-Z5F

lion hill ataovy tonga any

Ary hitan’ ny Zanak’ Isiraely ny tavan’ i Mosesyfa, indro, namirapiratra ny hoditry ny tavany; dia nasaron’ i Mosesy ny tavany indray ny fisalobonana mandra-pidiny hiteny aminy indray. Ary Saoly naniraka ny olona hizaha an’ i Davida indray ka nanao hoe: Ary nisy fanahy ratsy avy tany amin’ i Jehovah tonga tao amin’ i Saolyraha nipetraka tao an-tranony izy sy nitana ny lefony teny an-tànany; ary Davida nitendry lokanga tamin’ ny tànany.

Mikal fit descendre David par la fenêtre.

LION HILL – Atovo Tonga Agny (Gasy HD 2016)

And he enquired of the Lord for him, and gave him victuals, and gave him the sword of Goliath the Philistine. Dia nanao fanekem-pihavanana teo anatrehan’ ny Tompo izy roa lahy; ka Davida nijanona tany an’ ala ary Jonatasy niverina nody any aminy.

Lorsqu’ il eut fini de parler à Saüll’âme de Jonathan s’ attacha à l’ âme de David et Jonathan se mit à l’ aimer comme llon. And Joseph commanded his servants the physicians to embalm his father: And he said unto him, Fear not: So David ‘ s young men turned their way, and went again, and came and told him all those sayings.

And Jonathan said unto DavidCome, and let us go out into the field.